Za sve one osobe koje su zainteresirane za dobivanje kvalifikacije kako bi mogli sami ugraditi grijaće instalacije koje tvore grijaći filmovi i mat, pozvani su na našu obuku.

Nudimo obuku za instalatere i njihovu autorizaciju.

OBUKA ZA STJECANJE AUTORIZACIJE - KOME JE ONA NAMIJENJENA?

Obuku mogu pohađati osobe koje:

  1.  Imaju temeljeno strukovno obrazovanje ili srodno obrazovanje u području ugradnje sanitarnih elemenata, elemenata električnog napajanja, grijanja, hlađenja ili ugradnje električnih uređaja i instalacija.
  2. Za one koji žele proširiti opseg svojih aktivnosti sastavljanjem ili prodajom uređaja grijaćih instalacija.
  3. Za osobe koje žele proširiti njihovo znanje u području električnih grijaćih sustava.
  4. Za one osobe koje žele postati ovlašteni TERMOFOL instalateri.

INFORMACIJE U SVEZI OBUKE

Obuka je podijeljen u dva dijela – teoretski i praktični dio.

Teoretski dio obuke obuhvaća opseg podjele, specifikacija, izbora i projektiranja grijaćih sustava temeljenih na proizvodima TERMOFOL.

Praktični dio obuhvaća ugradnju grijaćih sustava. Budući instalateri će naučiti kako pravilno priključiti i programirati termoregulator kao i kako izbjeći pogreške prilikom ugradnje.

Broj sudionika je ograničen, te je stoga zahtijevana prethodna registracija. Kako bi se prijavili na obuku, potrebno je popuniti obrazac kojeg je moguće pronaći na dole navedenom linku.