ZRCALNI
GRIJAĆI
FILM

Zrcalni grijaći film

Samoprijanjajući zrcalni grijaći film pruža mnoge beneficije. Saznajte sve o njima.

Zrcalni grijaći film

Samoprijanjajući zrcalni grijaći film pruža mnoge beneficije. Saznajte sve o njima.

Ugradbeni naputci

Ovaj film mora biti priključen od strane ovlaštenog električara.

Ugradbeni naputci

Ovaj film mora biti priključen od strane ovlaštenog električara.

ZRCALNI GRIJAĆI FILM

TERMOFOL samoprijanjajući zrcalni film

Grijaći film sprečava formiranje vodene pare na površini zrcala. Ugradnja teče bez problema zahvaljujući samoprijanjućem filmu.

Film je priključen na prekidač za svjetlo, tako da potrošnja električne energije ostaje niska i nije potreban termoregulator.

Zrcalo sa ugrađenim grijaćim filmom može slobodno visiti na zidnoj površini ili ga je moguće zalijepiti na zidnu fasadu.

SPECIFIKACIJE

Model
Dimenzije
Snaga
Električni otpor
u Ohm
Napon
Amperaža
TF-AF-1
400x400mm
30 W
1,76kΩ
230V
130mA
TF-AF-2
400x600mm
44 W
1,20kΩ
230V
191mA
TF-AF-3
520x520mm
45 W
1,18kΩ
230V
195mA
TF-AF-4
640x640mm
100 W
529Ω
230V
434mA
TF-AF-5
540x800mm
88 W
382Ω
230V
601mA
TF-AF-6
700x900mm
108 W
489Ω
230V
469mA

VIZUALIZACIJA UGRADNJE ZRCALNOG GRIJAĆEG FILMA

  • Skinite zaštitnu foliju sa površine grijaćeg filma.
  • Pričvrstite grijaći film na površinu zrcala.

NAPOMENA! Rubovi zrcala trebaju biti slobodni od grijaćeg filma: grijaći film ne može prekriti cijelu površinu zrcala!

  • Nanesite ugradbeno lijepilo na rubove zrcala.
  • Priključite film na izvor električne energije – na prekidač za svjetlo.
  • Pričvrstite zrcalo na zid.

NAPOMENA! Film mora priključiti ovlašteni električar.

UČESTALO POSTAVLJANA PITANJA

Ne, obično se filmovi priključuju na prekidač za svjetlo.

Ne, dimenzije filma su fiksne i nije dopušteno skraćivati proizvod.

Da, film posjeduje sloj samoljepljive trake i spreman je za ugradnju po provedenoj narudžbi.

Zrcalo je potrebno fiksirati korištenjem instalacijskog lijepila.

Prilikom izbora grijaćeg filma za dimenzije ogledala, ugradbeni grijaći sloj treba biti povučen najmanje 10 cm od rubova zrcala. Na primjer, za ogledalo dimenzija 60×60 cm biramo film dimenzija 40×40 cm.

Zrcalni film ima određenu IP54 zaštitnu razinu.

Provjerite elemente sustava grijanja TERMOFOL: